De Health Arena komt naar je toe!

Bezoek ons tijdens Love Tomorrow op 25 juli

 

Net als vorig jaar is In4care exclusieve health partner van Love Tomorrow!

Wat mag je van ons verwachten?

-Een indrukwekkende line-up van sprekers

-Een XL-versie van de pop-up Health Arena:

  • Maak kans op een gratis screening door Mirror.report & Medicavisie -> Stel je hier kandidaat
  • Een Dans & Beweegzone! Check hier binnenkort ons DJ's en het programma.
  • Ervaar dementie met een immersive VR-experience

 


De Health Arena in het Nieuws:


 

Would you like more information about the Health Arena in English? 

In4care Health Arena English Version Pdf
PDF – 247,0 KB 97 downloads

Waarom? Het systeem crasht...

 

De ooit stevige fundamenten van onze gezondheidszorg staan op het punt om het te begeven.

Ziekenhuisafdelingen worden gesloten, woonzorgcentra kijgen amper de minimale bezetting rond door een tekort aan verpleegkundigen e.a. zorgmedewerkers (te kort in volume, tekort door afwezigheid, cfr. burn-out).

Er zijn ellenlange wachtlijsten bij veel artsen-specialisten en (kinder)psychologen, om maar enkele disciplines te noemen.

Tegelijk staan de betaalbaarheid en daarmee ook de toegankelijkheid van de (ouderen)zorg onder zware druk. En zo kunnen we (helaas) nog wel even door gaan.

Het systeem crasht.

En de vergrijzing, met een toename van complexe en chronische problemen in het vooruitzicht, is nog maar net begonnen.

...en laat geen innovatie toe.

 

Vanuit In4care vzw ondersteunen we onze community, die bestaat uit actoren uit zorg en welzijn  (AZ, Ouderenzorg, GGZ, OPH), bedrijfsleden (start-ups tot multinationals) en partners (kennisinstellingen, incubatoren), om zich voor te bereiden op de nabije en iets verdere toekomst door activiteiten aan te bieden binnen 4 domeinen #getinspired #getconnected #getsmarter #getitdone.

We hebben de voorbije jaren vele bakens verzet, niet alleen op vlak van inspiratie en toekomstvisie, maar vooral ook door samen te werken, te co-creëeren, te experimenteren en pilots op te zetten.

MAAR, helaas slagen we er maar zelden in om effectief te implementeren en de onderliggende processen te veranderen. Daardoor hebben we te weinig impact, veranderen we het systeem niet ten gronde. Wat nochtans noodzakelijk is in het licht van bovenstaande "crash" van het systeem.

Gevolg is bovendien dat innovatieve oplossingen niet opgeschaald worden in Vlaanderen, wat vaak het einde betekent van vele beloftevolle (investeringen in) innovatieve oplossingen en start-ups (die het dan soms in het buitenland wél waar maken).

Waarom is implementeren zo moeilijk? Omdat het systeem waarin we zorg organiseren met 9 ministers en versnipperde bevoegdheden op zowel Vlaams als Federaal niveau, met een financiering die compleet achterhaald is en een regelgeving waar een kat zijn jongen niet in kan vinden, eenvoudigweg procesinnovatie niet toe laat.

In het beste geval innoveren we aan de oppervlakte, maar dat is niet voldoende.

 

Dus, nood aan een ander gezondheidssysteem... 

 

Het is overduidelijk. We hebben nood aan een ander, nieuw gezondheidssysteem. Waarbij we een radicale shift maken naar preventie en gezondheidspromotie. Waarbij we ook alle onderliggende processen en business modellen her-uitvinden.

Naar een systeem, een samenleving waarbij we er alles aan doen om mensen gezond te houden, om op die manier ook de instroom in de huidige (dure, onder druk staande) gezondheidszorg te verminderen.

...geconcretiseerd in de In4care Health Arena.

 

Het nieuwe gezondheidssysteem wordt geconcretiseerd in de In4care Health Arena

Het is de ambitie om in elke stad, gemeente minstens 1 Health Arena te realiseren. Een plaats waar mensen, burgers jong en oud naar toe komen om gezond te blijven, en gezond te worden.

Onderliggende pijler hierbij is de 24/24u monitoring van mensen op vlak van levensstijl (beweging, slaap, voeding, stress - mental health) en uiteraard het coachen, nudgen richting een meer gezonde levensstijl. 

 

De Health Arena's zullen in eerste instantie gerealiseerd worden door actoren die vandaag al bezig zijn met het gezond houden van hun klanten en medewerkers. De klassieke zorg- en welzijnsactoren zullen vervolgens een deel van hun activiteiten (life style medicine, polikliniek) onderbrengen in dezelfde Health Arena. Zo ontstaat er een unieke samenwerking tussen verschillende actoren en sectoren, met één doel: een gezondere samenleving. 

Health Arena's kunnen nieuw gebouwd worden in allerlei vormen en maten, maar ook onderdeel uitmaken van bestaande organisaties / initiatieven. Denk maar aan een fitness-centra, een supermarkt, bibliotheek, ziekenhuis, dienstencentrum,...

Met de pop-up Health Arena als experiment

 

Een leuk verhaal, ja. Maar In4care wil dit ook realiseren, samen met ons netwerk. Daarom namen we het initiatief een pop-up versie van de Health Arena te bouwen. Dit als een experiment en ook vooral om de stap naar de fysieke versies in de samenleving te verkleinen. Zo realiseerden we een eerste versie tijdens Love Tomorrow Conference afgelopen zomer '23.

We bouwden de Health Arena volgens de principes van human centered design & healing environment/healthy spaces. Tegelijk hebben we er 120 deelnemers geregistreerd en volgen we momentele hun levensstijl op. Verder kon men er ervaren wat en hoe een Health Arena er kan uitzien en doen.

Onze partners

 

We selecteerden een aantal innovatiegedreven partners, die een complementair aanbod hebben om samen de pop-up Health Arena te realiseren.

Op vlak van monitoring  & coaching:

Een aantal andere partners bereiden zich voor op de verdere ontwikkeling van de Health Arena:

  • PXL & Happy Aging - Health Arena voor senioren
  • Healthskouts - Oplossingen die in de toekomst deel uit maken van de Health Arena 

en voor het human centered design / healing environment rekenen we op onze partner:

In de loop van 2024 zullen we nog een algemeen ziekenhuis en een woonzorgcentrum selecteren om aan te sluiten bij ons consortium.

 

De pop-up Health Arena komt in 2024 naar je toe!

 

In 2024 showcasen we de Health Arena tijdens 3 belangrijke events:

 

Graag nodigen we je uit om langs te komen, de In4care Health Arena te ervaren, elkaar te leren kennen en eventuele samenwerkingsmogelijkheden te bespreken!